Blyinfattningar

Blyfönster förekom redan på medeltiden, oftast då i kyrkor på Gotland. Då var det målade fönster med blyspröjsar som konturlinjer. Det är ett gammalt hantverk som idag ej utövas av särskilt många personer. Blyfönster kan fås i nästan vilken form eller motiv som helst. Ett blyfönster kan idag implementeras i ett isolerglas.

Referenser & Specialprojekt