Ornamentglas

Ornamentglas är samlingsnamn på genomfärgade eller ofärgade glas med ett stort antal olika mönster. Dessa glas kan bearbetas i samma omfattning som vanligt floatglas. Dvs borras, slipas, härdas och skäras i olika former.

Referenser & Specialprojekt