LE-glas (energiglas)

Idag är energi och miljömedvetenhet något vi alla strävar efter. Därför har energiglas blivit ett av de vanligaste alternativen att byta till då man byter fönster eller renoverar sina gamla. Genom en beläggning av metalloxider hålls värme effektivt kvar i rummet. Detta ger ett bättre inomhusklimat där kallras innanför fönstret minimeras. Energiglas sätts med fördel in i ett isolerglas där man för bästa effekt använder sig av argongas mellan glasen. Argongasen är tyngre än luft och rör sig trögare, därmed ökas den isolerande effekten.

Referenser & Specialprojekt