Personal

Johan Persson Glasmästeris medarbetare är alla auktoriserade glasmästare och vidareutbildade inom brandglas och sliperi. Samtliga har stor vana vid all sorts glasarbete och tillsammans jobbar vi för att utföra Ert arbete så fort som möjligt och till högsta kvalitet. 140 års arbete med glas har självklart givit oss stor kunskap och erfarenhet som vi stolt levererar vidare till Er!

Referenser & Specialprojekt