Historia

Det hela började med Per Bengtsson, född den 25 april 1793, som drev kramhandel i V. Ingelstad. Försäljning av planglas ingick som en del av verksamheten. År 1848 flyttade sonen Jöns Persson till Malmö och etablerade sig så småningom som glasmästare i kv. nr. 8 Hinden. År 1878 var han med och glasade hotell Kramer i Malmö, som än idag är kund hos oss, och detta år grundas företaget officiellt. Vid hans död 1896 drev sonen Johan Persson företaget vidare och kom att ge det sitt namn.

Vid sekelskiftet sysselsattes tolv till femton gesäller. Då Johan Persson hastigt rycktes bort 1907 gick äldste sonen Thure i läroverket. Änkan, Matilda Persson, drev företaget vidare. Att vara kvinnlig företagsledare var mycket ovanligt vid denna tid och hon ledde ensam företaget, samtidigt som sonen Thure gick i lära hos firman Ferm & Persson i Göteborg.

Under Thure Perssons verksamma år expanderade Malmö, vilket inverkade positivt på företaget som utvecklades till det ledande i branschen. Thures son Lennart kom till företaget 1941 efter lärotid i Stockholm hos Ringströms Glasmästeri, och tog över 1964 efter Thure Perssons bortgång. Under denna period var vi med och byggde Malmö som växte i hög hastighet. Bland annat var en fast styrka med och byggde komplexet Kronprinsen, Folkets Hus, Andreaskyrkan, samt Domus med Skandinaviens största skyltfönster.

Under nuvarande ledning av Jörgen Persson har företaget fortsatt denna utveckling. Genom investeringar i modern utrustning på verkstaden och med en specialutrustad bilpark effektiviserar vi arbetet och garanterar ett väl utfört arbete till kunden. Sjätte generationen Persson är driven av samma anda som tidigare generationer och är sedan några år på väg in i företaget.

Referenser & Specialprojekt