Självrengörande glas

Det självrengörande glaset använder genom ett speciellt ytskikt sig av en foto-katalytisk process för att bryta ner organiskt smuts. När det regnar och glaset träffas av vatten, sprids vattnet ut pga att glaset är hydrofilt (bildas inga droppar). Sedan sköljs smutsen bort med vattnet. Därmed blir det inga fläckar pga torkat vatten. Denna beläggning innehåller inga farliga kemiska ämnen, kräver ingen putsning med rengöringsmedel och är därför mer miljövänligt än vanligt glas.

Referenser & Specialprojekt