Säkerhetsglas

Vi har kunnat glas i 135 år!

Våra kunder ställer höga krav på oss, inte bara vad gäller service och glaskunnande. Idag är det flera faktorer som spelar roll när man ska välja säkerhetsglas till bl.a. butiksfönster. Inte minst aktuellt gällande byggnormer.

Det finns främst två typer av säkerhetsglas, laminerat säkerhetsglas och härdat säkerhetsglas.

Laminerat säkerhetsglas betyder att det sitter en foliering mellan glasen som om glaset spricker häftar ihop skärvorna och minskar riskerna för personskador.

Härdat säkerhetsglas värms upp till 650 grader för att sedan snabbt kylas ned. Denna process gör att glaset tål hög belastning utifrån. Skulle det mot förmodan gå sönder, blir skärvorna inte större än att skador på människor och djur minimeras.

Dessa två tekniker kan med fördel kombineras för maximal säkerhet. Samtliga glas som är säkerhetsklassade enligt Europeiska normer.

Vi tillhandahåller även skyddsglas som står emot allt från strålning till explosioner. Tänk på att även konstruktionen runt dessa glas måste anpassas. Säkerhetskedjan är inte starkare än den svagaste länken.

Referenser & Specialprojekt